Disclaimer


Niniejsze strony internetowe służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje zawarte na tej stronie internetowej są tworzone i utrzymywane przez Salesupply z ciągłą dbałością i uwagą. Salesupply nie może jednak udzielić żadnej gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji zawartych na tej stronie internetowej. Dlatego też z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie można wywnioskować żadnych praw. Salesupply w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w jakikolwiek sposób wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub wynikające lub związane z korzystaniem z informacji przedstawionych na tej stronie internetowej lub udostępnionych za jej pośrednictwem lub szkody wynikające z niedostępności tej strony.

Strona Salesupply zawiera odnośniki i/lub hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Odnośniki i hiperłącza są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i są wybierane przez Salesupply w dobrej wierze. Salesupply w żadnym wypadku nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, wykorzystania i dostępności takich stron internetowych.

Salesupply nie może udzielić żadnej gwarancji co do terminowego otrzymywania lub przetwarzania wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych wysyłanych do Salesupply i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w każdym razie wynikające z nieterminowego otrzymywania lub przetwarzania wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych wysyłanych do Salesupply.

Ponad 500 silnych marek wybralo Salesupply

Contact Us

Contact Us