Karo healthcare new client Salesupply

Skalowalna strategia 5 centrów fulfillmentu zlokalizowanych na potrzeby rozwoju

Firma Karo Healthcare, wcześniej znana jako Karo Pharma, wybrała Salesupply do całkowitego przejęcia operacji w zakresie E-commerce na europejskim, obejmującym wiele marek handlu E-commerce. Wspólnie z Karo Healthcare Salesupply zaprojektowało skalowalne ogólnoeuropejskie centrum fulfillmentu, aby zoptymalizować rozwój międzynarodowy poprzez skrócenie czasu dostawy i opłat oraz uwzględnienie lokalnych preferencji.

Karo Healthcare to szwedzka firma farmaceutyczna oferująca takie marki konsumenckie jak Alpha Foods i Nutravita (suplementy diety i zdrowie odżywianie), Nutravita, Remescar (pielęgnacja skóry), Satin Natural (pielęgnacja skóry). Firma przede wszystkim koncentruje się na sprzedaży online. 

Przed nawiązaniem współpracy z Salesupply proces fulfillment w Karo Healthcare był zdecentralizowany dla poszczególnych marek, a czasem nawet rynków, co skutkowało skomplikowaną i nieefektywną strukturą. Takie podejście nie odpowiadało ambicjom firmy w zakresie rozwoju i ekspansji międzynarodowej. 

Ekspansja międzynarodowa

Aktywnie poszukiwaliśmy partnera w zakresie usług fulfillmentu, mającego podejście zgodne z naszymi ambicjami dotyczącymi ekspansji międzynarodowej i rozwoju”, powiedział Pieter - Jan Priem, kierownik działu ds. handlu cyfrowego w Karo Healthcare. „Salesupply posiada centra fulfillmentu na potrzeby E-commerce na wszystkich rynkach, na których obecnie działamy, a także na rynkach, na których zamierzamy się rozwijać. Ponadto Salesupply oferuje zintegrowaną platformę w zakresie fulfillmentu, która umożliwia nam całościowy przegląd codziennego zarządzania i zgłoszeń, co zmniejsza ogólną złożoność”.

Konkurencyjność na poziomie lokalnej firmy

Jako firma działająca na skalę międzynarodową w zakresie E-commerce, Salesupply zawsze szuka optymalnego połączenia scentralizowanego i zdecentralizowanego podejścia do usług w zakresie fulfillmentu. „Kiedy skontaktowała się z nami firma Karo Healthcare, stało się dla nas jasne, że jest wiele możliwości poprawy zarówno pod względem wydajności, jak i redukcji złożoności”, powiedział Ludo Verlinden, kierownik ds. sprzedaży globalnej w Salesupply. 

Wspólnie z Karo Healthcare Salesupply opracowało strategię realizacji zamówień, która wykorzystuje centra fulfillmentu w Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, aby zoptymalizować szybkość i czas dostawy, uwzględniając przy tym lokalne preferencje. Ważną lokalną preferencją w tym przypadku była włoska (i w mniejszym stopniu hiszpańska) preferencja dla dostawy za pobraniem (ang. Cash-on Delivery, COD). „Oczywistym było, że oferowanie opcji dostawy za pobraniem odegra dużą rolę w rozwoju rynku włoskiego”, powiedział Ludo. „Jednak COD wiąże się z dość dużym obciążeniem administracyjnym. Dlatego zaproponowaliśmy Karo Healthcare nasze zarządzanie COD jako usługę dodatkową. Efektem tego jest duży wzrost sprzedaży we Włoszech dzięki zamówieniom COD”.

Zmniejszona złożoność

Ponieważ wszystkie magazyny są podłączone do platformy Salesupply efulfilment, Karo nie musi zajmować się 5 różnymi centrami fulfillmentu, które pracują, dokonują zgłoszeń i wystawiają faktury w różny sposób. Zamiast tego wszystkie centra fulfillmentu działają w ten sam sposób, Karo Healthcare ma jeden punkt kontaktowy i jeden przegląd fakturowania.