Returned boxes and a globe

23.09.2022

Jak skutecznie obsługiwać zwroty online

Rynek e-commerce w USA jest drugim co do wielkości na świecie, a w ubiegłym roku wygenerował łączne przychody w wysokości 599 mld USD. Na przestrzeni 2021 r. jego wartość wzrosła o 11%, a w tym samym okresie branża e-commerce w USA przyczyniła się do globalnego wzrostu na poziomie 29%.

Contact Us

Contact Us